ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Welcome
 • r10
 • r9
 • โครงการอาสาทำความดี
 • สมดุลชีวิตคนทำงาน
 • ผลงานโดดเด่น
 • EIT
 • April2024-02
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์
 • Organization
 • Pirunrajbanner
 • No Gift

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ 66/67
  • ปริมาณธุรกิจสะสม 7 เดือน
  • จำนวนสถาบันในจังหวัดนครสวรรค์
  • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  • ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก
  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
  • โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน Work life balance

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชี
  กพ
  nsw
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  เมนูอื่นๆ

  Action Plan 2566
  รายงานการประชุม
  รายงานประจำปี Annual Report
  งบทดลองรายเดือน
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  workD
  Profile-coop
  Profile-farmer
  Profile-group
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  รหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์
  ระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน
  ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมฯ
  ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
  ระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  ITA จังหวัดนครสวรรค์
  KM กรมส่งเสริมสหกรณ์
  คู่มือประชาชน
  ENTRY TH
  Fbfanpage
  Fbสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
  Youtubeสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
  BIGDATA_NSN
  ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

  สงวนลิขสิทธฺ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
  Copyright © 2023 by Nakhonsawan Provincial Cooperative Office 
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP